salvation image

Jak być zbawionym? 

Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ew. Jana 3:16

Potrzebuję modlitwy
arrow

Jak być zbawionym i mieć pewność życia wiecznego, które może rozpocząć się już dzisiaj i nigdy się nie skończyć?

Świadomość

Uczciwa ocena własnego położenia
Zapłatą za grzech jest śmierć.
Rzymian 6:23a

Akceptacja

Przyjęcie Bożej miłości
Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas: Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami!
Rzymian 5:8

Decyzja

Szczera chęć zmiany obecnej sytuacji
Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.
1 Jana 1:9

Wyznanie

Ogłoszenie Jezusa Panem swojego życia
Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.
Rzymian 10:9

Wzrost

Rozwój duchowego życia
Całe to Pismo zostało natchnione przez Boga, więc pokazuje nam prawdę, pomaga wykrywać błędy, zwraca uwagę na nasze grzechy i uczy nas prawego życia.
2 Tymoteusza 3:16