believe image

Wierzymy w

Pismo Święte

UFAMY KAŻDEMU SŁOWU ZAPISANEMU W PIŚMIE ŚWIĘTYM. Wierzymy, że jest prawdą, przekazywaną przez nieomylnego Boga. Pismo Święte możemy stosować każdego dnia i w każdej sytuacji.

Boga Ojca

który kocha wszystkich ludzi bardziej niż cokolwiek innego, i którego miłość jest wieczna i wykracza ponad wszelkie pojmowanie.

Jezusa Chrystusa

JAKO JEDYNEGO POŚREDNIKA MIĘDZY BOGIEM A LUDŹMI, dla którego nic co ludzkie, poza grzechem, nie jest obce, i który zna smak radości, ale również smak bólu, smutku i odrzucenia.

Ducha Świętego

który jest naszym codziennym Pocieszycielem ,i który w jasny sposób prowadzi nas w życiu, napełnia nas radością i posiada nieograniczone, niezawodne możliwości umacniania wiernych w Jezusie Chrystusie.

Zbawienie

Wierzymy, że każdy, kto szczerze wyzna swoje grzechy i poprosi Boga o przebaczenie, może zacząć osobistą relację z Nim i mieć całkowitą pewność swojego zbawienia i gwarancję życia wiecznego po śmierci.

Cuda

Wierzymy, że cuda, np. Uzdrowienia, nie przeminęły, lecz dzieją się również dzisiaj. Wielu z nas ich doświadczyło.

Wolność

Wierzymy, że życie naśladowcy Chrystusa nie musi być nieciekawe, wypełnione wątpliwościami, strachem i ograniczeniami. Życie z Jezusem jest pełne wolności, nadziei i ponadnaturalnego pokoju serca.