Wierzymy

WIERZYMY W KAŻDE SŁOWO ZAPISANE W PIŚMIE ŚWIĘTYM, uznając je za prawdę, przekazywaną przez nieomylnego Boga. Wierzymy, że to co zawiera Pismo Święte możemy w sposób właściwy i precyzyjny stosować każdego dnia i w każdej napotkanej sytuacji.
Wierzymy w Boga Ojca, który kocha wszystkich ludzi bardziej niż cokolwiek innego, i którego miłość jest wieczna i wykracza ponad wszelkie pojmowanie.
Wierzymy w Jezusa Chrystusa, dla którego nic co ludzkie, poza grzechem, nie było obce, i który zna smak radości, ale również smak bólu, smutku i odrzucenia.
WIERZYMY W JEZUSA CHRYSTUSA JAKO JEDYNEGO POŚREDNIKA MIĘDZY BOGIEM A LUDŹMI.
Wierzymy w Ducha Świętego, który jest naszym codziennym Pocieszycielem ,i który w jasny sposób prowadzi nas w życiu, napełnia nas radością i posiada nieograniczone, niezawodne możliwości umacniania wiernych w Jezusie Chrystusie.
Wierzymy, że każdy, kto szczerze wyzna swoje grzechy i poprosi Boga o przebaczenie, może zacząć osobistą relację z Nim i mieć całkowitą pewność swojego zbawienia i gwarancję życia wiecznego po śmierci.
Wierzymy, że cuda, np. Uzdrowienia, nie przeminęły, lecz dzieją się również dzisiaj. Wielu z nas ich doświadczyło.
Wierzymy, że życie naśladowcy Chrystusa nie musi być nieciekawe, wypełnione wątpliwościami, strachem i ograniczeniami. Życie z Jezusem jest pełne wolności, nadziei i ponadnaturalnego pokoju serca.

Bądź z nami na bieżąco.
Zapisz sie do newslettera.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram