Silny Duch

 
Mówca: Sławek Jagieła
ODSŁUCHAJ 00:00:00 /