CHRZEST "Jezus jest odpowiedzią"

 
Mówca: ps. Szymon Kruba
ODSŁUCHAJ 00:00:00 /