Jak być zbawionym i mieć pewność życia wiecznego,
które może rozpocząć się już dzisiaj i nigdy się nie skończyć?

Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ew. Jana.: 3; 16
Świadomość – uczciwa ocena własnego położenia

Zapłatą za grzech jest śmierć.

Rzym.: 6; 23a
Akceptacja – przyjęcie bożej miłości

Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas: Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami!

Rzym.: 5; 8
Decyzja – szczera chęć zmiany obecnej sytuacji

Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.

1 Jana.: 1; 9
Wyznanie - ogłoszenie Jezusa Panem swojego życia

Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.

Rzym.: 10; 9
Wzrost - rozwój duchowego życia

Całe to Pismo zostało natchnione przez Boga, więc pokazuje nam prawdę, pomaga wykrywać błędy, zwraca uwagę na nasze grzechy i uczy nas prawego życia.

2 Tym.: 3; 16